top of page

Hizmetlerimiz

Kurumumuz özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere bireysel ve grup eğitimi sunmanın yanı sıra; ebeveynlere aile eğitimi ve danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Bireysel Eğitimler

Bu eğitimler Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) kapsamında, her öğrencinin kendi ihtiyaçlarına özel olarak planlanan ve bire bir uygulanan eğitimlerimizi kapsar. Öğrencilerin gelişimsel ve akademik olarak değerlendirilmesi sonucunda, bireyin kendi ihtiyaçlarına ve öğrenme hızına uygun yöntem ve materyaller kullanılarak uzman personellerimizce bu eğitimler uygulanmaktadır.

Grup Eğitimleri

Her öğrencinin destek eğitim programı, yetersizliğinin niteliği, derecesi, takvim yaşı ve gelişim özellikleri göz önüne alınarak özel olarak oluşturulmuş, birden fazla bireyin ihtiyaçlarına uygun bir eğitim sistemini temsil eder. Bu gruplar, çocukların sosyal becerilerini geliştirmeyi, iletişim kurmalarını, grup oyunlarına katılmalarını, işbirliği içinde olmalarını ve davranış problemlerini kontrol etmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Aile Eğitimi ve Danışmanlığı

Kurumumuz, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin ailelerine yönelik özel bir hizmet sunarak, aile eğitimi ve danışmanlığı konusunda destek sağlamaktadır. Bu hizmet, ebeveynlere çocuklarının eğitim sürecinde karşılaşabilecekleri zorluklara karşı bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır. Aile eğitimi seansları, uzmanlarımız tarafından yönetilmekte olup, ailelere çocuklarının özel ihtiyaçlarına uygun olarak nasıl destek olabilecekleri konusunda rehberlik sunmaktadır. Ayrıca, danışmanlık hizmetimiz ile ebeveynlerin duygusal ve pratik anlamda desteklenmesi, aile içi iletişimi güçlendirmesi hedeflenir. Bu sayede, öğrencilerin ev ve okul arasında daha tutarlı bir destek sistemine sahip olmaları sağlanarak, birlikte daha sağlıklı ve güçlü bir gelecek inşa etmelerine katkıda bulunulmaktadır.

Dil ve Konuşma Bozuklukları Destek Eğitim Programı

 

Kurumumuz, dil ve konuşma bozukluklarına sahip bireylerin tanılanması ve desteklenmesi konusunda özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri sunmaktadır. Dil ve konuşma bozukluklarına yönelik eğitim programlarımız, bireysel ihtiyaçları dikkate alarak tasarlanmıştır. Öğrencilere, iletişim becerilerini güçlendirmeleri, dil gelişimini desteklemeleri ve konuşma becerilerini artırmaları için özel stratejiler öğretilir. Her bir öğrencinin bireysel güçlüklerini aşmasına yardımcı olmak amacıyla planlanan bu eğitimler, aynı zamanda ailelerle iş birliği içinde yürütülerek öğrencinin ev ve okul ortamında tutarlı bir destek almasını sağlar. Böylece, dil ve konuşma bozukluklarına sahip bireylerin daha etkili iletişim kurmaları ve kendilerini daha iyi ifade etmeleri amaçlanmaktadır.

Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

 

Zihinsel yetersizlik, bireyin bilişsel işlevlerinde belirgin kısıtlamalar yaşadığı bir durumu ifade eder. Zihinsel yetersizliği olan bireyler, öğrenme, iletişim, sosyal beceriler ve günlük yaşam aktiviteleri konusunda belirgin zorluklar yaşayabilirler. Bu bireyler, genellikle destek ve rehberlikle günlük yaşam aktivitelerine katılabilirler. Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Destek Eğitim Programı, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören zihinsel yetersizliği olan bireylerin, verilen özel eğitim hizmetlerinden en etkili ve en üst düzeyde faydalanmalarını amaçlamaktadır. Bu program; ağır, orta ve hafif düzeyde zihinsel yetersizliğe sahip bireylerin gelişim özelliklerini dikkate alarak özenle hazırlanmıştır.

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

 

Otizm Spektrum Bozukluğu, bireylerin sosyal etkileşim ve iletişim becerilerinde belirgin zorluklar yaşadığı, aynı zamanda belirli, tekrarlayıcı davranış ve ilgi alanlarına sahip olduğu bir nöro-gelişimsel durumu ifade eder. Her bireyin otizm spektrumunda benzersiz özelliklere sahip olduğunu belirtmek önemlidir. Otizm, genellikle erken çocukluk döneminde fark edilir ve yaşam boyu devam eden bir durumdur. Bu bireyler, özel eğitim ve terapi ile desteklendiklerinde güçlü yönlerini keşfetme ve geliştirme fırsatına sahip olabilirler. Otizm spektrumunda yer alan her birey, benzersiz bir bakış açısı ve değer katar, bu nedenle anlayış ve destekle yaklaşılması önemlidir.

Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı​​
 

 

Öğrenme güçlüğü, bireyin akademik becerilerde normallerden yeterli performans gösteremediği durumu ifade eder. Bu bireyler, öğrenme, okuma, yazma veya matematik alanlarında zorluk yaşayabilirler. Her öğrencinin öğrenme stili farklıdır, bu nedenle öğrenme güçlüğü olan bireyler için özel eğitim programları, bireysel ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanır. Öğrenme güçlüğü olan bireyler, alternatif öğrenme yöntemleri ve stratejilerle desteklenerek akademik başarılarını artırabilirler. Unutmamak önemlidir ki, her öğrencinin güçlü ve zayıf yanları vardır, ve bu zorluklar öğrenmeyi engellememelidir; aksine, farklı öğrenme ihtiyaçlarına uygun destekle öğrencilerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak mümkündür. Özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin gelişim özellikleri ve özür dereceleri dikkate alınarak, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, öğrencilerimizin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak, onların öğrenme süreçlerini destekleyen bir destek eğitim programı hazırlanmıştır. Bu program, öğrencilerimizin bilgiyi işlemleme, analitik düşünme, okuma-yazma ve matematikle ilgili temel becerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Eğitim programımız, öğrencilerimizin öğrenme süreçlerinde aktif bir rol almalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini de desteklemek için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz.

Bedensel Engelli Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

 

 

​Bedensel engelli bireyler, fiziksel hareketliliklerinde kısıtlılık yaşayan bireylerdir. OECD-AB verilerine göre dünya nüfusunun %15’ini bu grup oluşturmaktadır. Engelli bireyler homojen bir grup değildir - farklı kapasite ve ihtiyaçları vardır ve yaşadıkları topluluğa farklı şekillerde katkıda bulunurlar. Kurumumuz, engelleriyle yaşayan bireylerin hayati hizmetlere erişmesini ve beceri ve kapasitelerini kendilerine, ailelerine ve içinde yaşadıkları topluluklara faydalı olacak şekilde kullanma fırsatı bulmasını sağlamak için çalışmaktadır.

bottom of page